The Customer Community

For norske ledere som vil løfte kundeopplevelse og reell kundeorientering til neste nivå

The Customer Community

The Customer Community samler kundeorienterte ledere i Norge på tvers av bransjer, for å dele erfaring, hjelpe hverandre og bidra til å gjøre Norge et bedre sted å være kunde og bruker. Fordi dette også gir forretningsmessig mening. Dette er et eksklusivt lite nettverk av senior ledere med viktig erfaring fra denne typen arbeid over tid. Medlemmene kommer fra ulike bransjer, og jobber både rettet mot privat, bedrift og offentlig sektor. Alle som er med er det etter samtale med nettverksleder, for å sikre en god sammensetning i gruppen.

Initiativtaker og nettverksleder i The Customer Community er Jannecke Drangert-Hveding i Customer C. 

Vi åpner nå for å ta in noen nye medlemmer i dette nettverket. Antall plasser er begrenset. 

Det er mulig å delta enten som premium medlem, med full deltakelse på alle digitale og fysiske arrangement.I tillegg åpner vi for et medlemskap for de som kun vil være med på de digitale samlingene. Medlemskap tegnes for ett år av gangen.

Ta kontakt med Jannecke Drangert-Hveding, hvis du er interessert i å få mer informasjon om dette fagnettverket eller ønsker å diskutere om dette kan være noe for deg.

Mer info om hvordan komme i kontakt med Jannecke, finner du her.  

De som allerede er medlemmer av The Customer Community kan logge inn på vår digitale plattform via denne siden.